Tải xuống Lightroom CC Portable 2020 (Bản Thử) – Link Google Drive

Link Download Photoshop CC 2020 Portable Google Drive

Link Download Google Drive

Cấu hình yêu cầu cho Adobe Photoshop CC 2020 Portable

  • Ram: 2GB
  • Windown: 7, 8, 10, trở lên

Chi tiết

  • Dung lượng: 570MB