Liên Hệ

Bây giờ, khi bạn có thể có được một bức tranh về con người tôi, cách tôi làm việc và những gì tôi có thể làm cho bạn, bạn phải liên hệ với tôi và đặt nền tảng cho một mối quan hệ kinh doanh mới và thành công.

Herman Damar Adji:

Email: chapter3d.com@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/herman_damar

Instagram: https://www.instagram.com/chapter3d/

Facebook: https://www.facebook.com/hermandamarphotography/

500PX: https://500px.com/chapter3d

Behance: https://www.behance.net/herman_damar

Pinterest: https://www.pinterest.com/chapter_3d/