Download Adobe After Effects CC 2020 – Google Drive

Download Adobe After Effects CC 2020 – Google Drive

Link Download Google Drive
Link Download Google Drive

Yêu cầu hệ thống tối thiểu cho Adobe After Effects CC 2020!

  • Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 tất cả các phiên bản 64-bit chỉ tất cả các phiên bản.
  • 5 GB dung lượng đĩa cứng khả dụng
  • 4 GB RAM
  • 1 GB VRAM
  • 3 GHz OpenGL
  • Bộ xử lý đa lõi 2.0 trở lên
  • Màn hình 1280 x 800