Download Photoshop CC 2020 Full Free Google Drive
Link Download Photoshop CC 2020 Google Drive

Bản 64BitLink Download Google Drive

Bản 32Bit:Link Download Google Drive

Yêu cầu hệ thống đối với Adobe Photoshop CC 2020

Trước khi bạn bắt đầu tải xuống miễn phí Adobe Photoshop CC 2020, hãy đảm bảo PC của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu.

  • Hệ điều hành: Phiên bản mới nhất Windows 10
  • Bộ nhớ (RAM): Yêu cầu 4 GB RAM.
  • Dung lượng đĩa cứng: Yêu cầu 3 GB dung lượng trống.
  • Bộ xử lý: Core2 Due – Bộ xử lý 2 GHz hoặc nhanh hơn.
  • Đồ họa: * Màn hình 1024 × 768 (khuyến nghị 1280 × 800) với OpenGL® 2.0
  • Card đồ họa  GeForce GTX 1050 hoặc tương đương
  • 16-bit màu.
  • Tính năng 3D bị tắt với VRAM dưới 512MB