Password ở phía dưới!
Password: 9999

Bạn đã hoàn thành bây giờ bạn đã có thể sử dụng Lightroom cc 2020 rồi nhé!

Cảm ơn các bạn đã ghé qua Chapter 3D! Chúc các bạn thành công!

Phần mềm liên quan: