Tải Camera Raw 12.3 Link Google Drive Tốc Độ Cao

Download Camera Raw 12.3 Google Drive

Xem thêm:

Cấu hình sử dụng Camera Raw 12.3

Dưới dây là các yêu cầu về cấu hình sử dụng của Camera Raw

Tối thiểu:

  • Hệ điều hành: Windows 7 với Gói dịch vụ 1, Windows 8.1 hoặc Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® Core 2 hoặc AMD Athlon® 64; Bộ xử lý 2 GHz
  • RAM: 4 GB
  • Độ phân giải màn hình 1024 x 768
  • OpenGL 3.3 và 1 GB RAM Video (VRAM) trở lên cho chức năng liên quan đến GPU