Tải xuống Lightroom CC 2020 Link Google Drive

Link download Adobe Lightroom CC 2020 Google Drive

Link #1

Link #2 (dự phòng)

Link Download Google DriveChi tiết Lightroom CC 2020

  • Tên file: File Adobe_Lightroom_Classic_2020.zip 
  • Kích thước: 1.2 GB
  • Nguồn tải: Google Drive
  • Nhà phát hành: Adobe

Cấu hình yêu cầu

  • Bộ xử lý Intel hoặc AMD với hỗ trợ 64-bit
  • Microsoft Windows 7 với Gói Dịch vụ 1 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit) hoặc Windows 10 Phiên bản 1511 trở lên (64-bit)
  • 4 GB RAM (khuyến nghị 12 GB)
  • Màn hình 1024 x 768
  • 2 GB dung lượng đĩa cứng khả dụng để cài đặt chương trình.