Tải Photoshop CS5 Portable Bản thử không cần cài đặt

Download Photoshop CS5 Portable Google Drive

Link Download Google Drive

Cấu hình cần của Adobe Photoshop CS5 Portable

  • Tương thích với Windows 10/8/7 / Vista / XP
  • Dung lượng tệp: 116 MB
  • Yêu cầu RAM: 1 GB
  • Yêu cầu bộ xử lý: Bộ xử lý lõi kép Intel